Renesanční zámek Velké Losiny

Na dolním okraji obce Velké Losiny stojí překrásný zámek, který je jednou z nejkrásnějších ukázek moravské renesanční architektury. Temnou stránkou zámku je, že v 17. století neblaze proslul čarodějnickými procesy.

Renesanční zámek Velké Losiny

První zmínky o stavbě na území dnešního zámku sahají do období gotiky, kdy zde vnikla původně vodní tvrz v gotickém slohu. Na konci patnáctého století v roce 1496 se celé losinské panství dostalo do podrůčí pánů ze Žerotína. Starobilá gotická tvrz brzy přestala vyhovovat vysokým nárokům šlechticů, a proto ji roku 1531 nechali přestavět v honosný renesanční zámek.

Arkády zámku ve Velkých Losinách

Prvním ze Žerotínů vlastnících Losiny byl Jan, posledním Ludvík Antonín, který je v roce 1802 prodal Lichtenštejnům. Roku 1589 nahradil Jan mladší z Žerotína starou dřevěnou tvrz krásným renesančním zámkem s arkádami, freskami a s grafiti. Původní část zámku se zařízením, nábytkem, obrazy a gobelíny dochovaná v téměř nezměněné podobě je dokladem života starých šlechtických rodin 16. století. Zámek Velké Losiny byl přestavěn a obklopen rozlehlým francouzským parkem v 17. století.

Temným obdobím historie zámku jsou velké čarodějnické procesy. Roku 1678 povolala hraběnka Angelina Sybila Galle, rozená Žerotínová, do Losin inkvizitora Františka Jindřicha Obliga z Edelstadtu, aby zde zahájil čarodějnické procesy, jimž podlehlo na žerotínských panstvích 56 nevinných lidí (viz kniha Václava Kaplického „Kladivo na čarodějnice“ a stejnojmenný film Otakara Vávry).

Losinský Zámek

Renesanční zámek leží na jižním okraji obce Velké Losiny mezi zalesněným kopcem Strážníkem a říčkou Losinkou. Za mnohá staletí prošel zámek ve Velkých Losinách četnými stavebními úpravami. Dnes známou podobu zámku tvoří trojkřídlý areál „vysokého zámku“ s trojpodlažními arkádami, na který navazují tři křídla „nízkého zámku“ a dvě rizality – přístavby: empírový dům a o objekt salla terrena. Osmiboká šestipodlažní věž se zámeckými hodinami je zdaleka viditelná dominanta Losinkého zámku.

Farní renesanční kostel sv. Jana Křtitele

Návštěvní doba

duben – říjen:

víkendy a svátky 9:00-16:00

květen – červen:

denně mimo pondělí 9:00-17:00

červenec – srpen:

denně mimo pondělí 9:00-18:00

září:

denně mimo pondělí 9:00-16:00

Začátek poslední prohlídky je nejpozději 60 minut před uzavírací dobou!

Kontaktní informace

Telefon: 583 248 380 Mobil: 602 582 878,  724 663 750

Kastelán

ing. Marcela Tomášková, tel. 602 582 878

Zástupce kastelána pro mobiliář, průvodcovskou a badatelskou činnost
Bc. Jiří Doupal, tel. 724 663 750
URL: www.zamek-losiny.cz
E-mail: zamek.VelkeLosiny@seznam.cz 

Adresa:

Správa státního zámku Velké Losiny, Zámecká 268,  788 15 Velké Losiny