Velké Losiny – historie

Velké Losiny v Jeseníkách patří k nejstarším obcím šumperského okresu. Připomínají se již roku 1297 jako poplatné kostelu ve Šternberku. Spolu se Sobotínem byly nejvýznamnějšími osadami na sever od Šumperka.

V první polovině 15. století byla ves poplatná městu Šumperk, ale od druhé poloviny téhož století jsou dějiny obce Velké Losiny již úzce spjaty po dlouhých tři sta let s rodem Žerotínů, jemuž obec patřila nejdříve zřejmě jako zástava, ale od roku 1507 již bezpečně jako pevná součást jeho majetku. Z tohoto období až do současnosti zůstávají hlavními dominantami a památkami na časy slavné i zapomenuté zámek, ruční papírna, lázně, farní kostel a další drobnější církevní i světské stavby.

Už roku 1562 se dovídáme o losinských lázních se sirnými prameny. V roce 1881 byly lázně oficiálně založeny a byl zřízen park. V lázních jsou léčeny následky obrny, stavy po ochrnutí nervů, nemoci kloubů a nespecifická onemocnění plic. Lázně jsou památkově chráněné.

Lázně Velké Losiny

Roku 1596 se poprvé setkáváme s filigránem losinské papírny, kterou Jan ml. dal postavit zřejmě jako konkurenční podnik starší šumperské papírně. Dodnes se většina výroby odehrává jako za časů jejího vzniku. ubytování v penzionech a apartmánech Velkoplošný farní chrámec Jana Křtitele, včetně kaple sv. Kříže sochozem obsahujícím pohřebiště žerotínského rodu je jedním z nejkrásnějších a největších venkovských kostelů na Šumpersku.

Velké Losiny

Po roce 1945 se staly Velké Losiny především zemědělskou obcí. Je obklopena rozsáhlými ovocnými sady, velkoškolkami lesních i ovocných stromů a keřů. V současné době jsou Velké Losiny střediskovou obcí, kníž patří místní části Maršíkov, Žárová, Bukovice a Ludvíkov. Bukovice patří k vyhledávaným chatovým oblastem. Význačnou památkou lidového stavitelství v Maršíkově je filiální kostel sv. Michala, dřevěná roubená stavba vybudovaná v roce 1609. V katastru obce je světoznámé naleziště nerostu chrysoberylu. Významnou památkou Žárové je dřevěný kostelík z počátku 17. století, zasvěcený sv. Martinovi.

Papírna Velké Losiny

Obec Velké Losiny patří k nejstarším v šumperském okrese a její vznik se datuje rokem 1351.

Velké Losiny – kulturní památky: papírna, zámek

Velké Losiny ležící severně od města Šumperka v malebném údolí řeky Desné jsou jedním z nejnavštěvovanějších míst jesenického podhůří. Jsou známé nejen svou bohatou a zajímavou historií, staletou lázeňskou tradicí, ale i řadou cenných kulturních památek.

Zámek Velké Losiny

Zcela právem k nim náleží také velkolosinská ruční papírna, jež byla na zdejším panství moravského rodu pánů ze Žerotína založena na sklonku 16. století. Na dolním okraji obce Velké Losiny stojí překrásný zámek, který je jednou z nejkrásnějších ukázek moravské renesanční architektury. Temnou stránkou zámku je, že v 17. století neblaze proslul čarodějnickými procesy.