Ruční papírna Velké Losiny

Velkolosinská ruční papírna byla na zdejším panství moravského rodu pánů ze Žerotína založena na sklonku 16. století.

Papírna ve Velkých Losinách

Papírenskou manufakturu nechal vystavit na místě bývalého obilního mlýna Jan mladší ze Žerotína. Podle historických pramenů byla výroba papíru zahájena jako jeden z podniků rozvíjejícího se vrchnostenského hospodářství někdy v letech 1591 – 1596.

Prodejna ručně vyráběného papíru Muzeum papíru Losiny

Existenci papírny dokládá její doposud nejstarší známá průsvitka z roku 1596 v podobě žerotínského erbu – lev s korunkou stojící na třech pahorcích.

Ruční papírna Velké Losiny

Od svého vzniku byl podnik až do 2. poloviny 18. století spojen s osudy velkolosinského dominia a jeho žerotínských držitelů.

Ruční papírna Velké Losiny

Během staletí se v držení papírny vystřídala celá řada papírnických rodin a mistrů. Na přelomu 18. a 19. století získal soubor objektů ruční papírny svou dnešní pozdně barokní a klasicistní podobu.

Průčelí budov ruční papírny - holandrovny

Ruční papírna a muzeum papíru ve Velkých Losinách

V roce 1949 se papírna stala součástí národního podniku Olšanské papírny, zabývající se papírenskou výrobou v několika strojních průmyslových papírnách na Šumpersku. Od roku 2006 je sídlem samostatné společnosti Ruční papírna Velké Losiny a.s.

Hlavní budova papírny

Velkolosinská manufaktura dnes patří k nejstarším doposud pracujícím podnikům svého druhu v Evropě. Ruční papír se zde stále vyrábí tradičním postupem z bavlny a lnu.

Příprava ruční výroby papíru

Pro svou vysokou kvalitu a staletou trvanlivost se používá zejména ve výtvarném umění, pro významnou osobní i firemní korespondenci, reprezentační účely, k tisku bibliofilií a rovněž v knižní umělecké a restaurátorské praxi.

Ruční výroba papíru

Ručně vyráběné papíry a dnešní sortiment exkluzivních výrobků z nich získaly trvalé místo a oblibu u příznivců tradičních českých rukodělných výrobků.

Sušení ručně vyráběného papíru

Od poloviny 70. let 20. století prošel celý areál několika etapami nákladných rekonstrukcí a oprav, které pokračují i v současné době.

Lis papíru

Unikátní areál významné technické památky, která zejména z pohledu více jak čtyřsetleté kontinuitytradiční ruční papírenské výroby nemá v oblasti střední Evropy obdoby, byl v roce 2002 vládou České republiky prohlášen národní kulturní památkou.

Dřevěné sušáky papíru

Návštěvní doba

leden – duben, říjen – prosinec:

Út-Pá 10:00-16:00
So-Ne, svátky 9:00-12:00 12:30-16:00

květen, červen a září:

Po-Pá 9:00-17:00
So-Ne, svátky 9:00-12:00 12:30-17:00

červenec a srpen:

Po-Pá 9:00-18:00
So-Ne, svátky 9:00-12:00 12:30-18:00

Začátek poslední prohlídky je nejpozději 60 minut před uzavírací dobou!

Kontaktní informace

Telefon: 583 248 433, 583 285 498
Fax: 583 248 418
URL: www.muzeumpapiru.cz www.rucnipapirna.cz

Adresa:

Ruční papírna Velké Losiny a. s.
Rudé armády
788 15 Velké Losiny